Редакційний штат

Головний редактор:
Гречаніна Олена Яківна – член-кореспондент НАМН України, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної генетики Харківського національного медичного університету, Директор Українського інституту клінічної генетики ХНМУ, Генеральний директор Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України «Генетика медична, генетика лабораторна»

Редакційна колегія:
Богатирьова Раїса Василівна – член-кореспондент НАМН України, д-р мед. наук, професор, Міністр охорони здоров’я України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Запорожан Валерій Миколайович — академік НАМН України, д-р мед. наук, професор, ректор Одеського національного медичного університету, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Лісовий Володимир Миколайович – член-кореспондент НАМН України, д-р мед. наук, професор, ректор Харківського національного медичного університету
Горовенко Наталія Григорівна — член-кореспондент НАМН України, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО імені П. Л. Шупика
Гордієнко Ірина Юріївна – д-р мед. наук, професор, завідувач відділення медицини плода ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Редакційна рада:
Безродна А. І. (Харків), Бужієвська Т. І. (Київ), Волосовець О. П. (Київ), Ворсанова С. Г. (Москва), Галаган В. О. (Київ), Гречаніна Ю. Б. (Харків), Даниленко Н. Г. (Мінськ), Жадан І. А. (Харків), Звягінцева Т. В. (Харків), Іванова І. Б. (Харків), Лебедєв І. Н. (Томск), Маталон Р. (Техас), Меєр Д. (Відень), Молодан Л. В. (Харків), М’ясоєдов В. В. (Харків), Назаренко Л. Г. (Харків), Назаренко Л. П. (Томск), Ніколаєва Є. О. (Москва), Папіташвілі А. М. (Тбілісі), Рубінська Н. В. (Харків), Святова Г. С. (Алмати), Сенаторова Г. С. (Харків), Семеонова М. (Софія), Сухоруков В. С. (Москва), Тарабан І. А.
(Харків), Танцюра Л. М. (Харків), Юров Ю. Б. (Москва), Юров І. Ю. (Москва)